Svrha ovog Javnog poziva je prikupljanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi na području Grada Čazme za 2021. godinu. Javne potrebe u kulturi čine razne kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Čazmu koji se sufinanciraju iz Proračuna Grada Čazme. Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture (ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Čazma, udruge u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici i ostale pravne i fizičke osobe koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture).

Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, Grad Čazma sufinancirat će sljedeće programe od interesa za Grad Čazmu:

  • knjižničarska i nakladnička djelatnost
  • muzejska i likovno-izložbena djelatnost
  • glazbena, scenska i filmska djelatnost
  • manifestacije u kulturi
  • zaštita kulturnih dobara
  • kulturno-umjetničko stvaralaštvo
  • organiziranje tečajeva i informatičko opismenjavanje
  • programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara

Za sve korisnike, osim za ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Čazma, financirat će se ukupno jedan program iz jednog programskog područja, odnosno svi korisnici podnose jedan obrazac prijave.

Svaka prijava obavezno mora sadržavati:

  • ispunjen, potpisan i ovjeren OBRAZAC PRIJAVE (obrazac se može dobiti u Gradskoj upravi ili putem e-maila babic.markovic@cazma.hr )

Prijave prijedloga projekata dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: Grad Čazma, Upravni odjel za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43 240 Čazma, sa naznakom “Prijava prijedloga programa javnih potreba u kulturi za 2021.”.

Rok za podnošenje prijave je najkasnije do 20.10.2020. godine.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Nakon provedenog Javnog poziva, Upravni odjel za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor predlaže Gradonačelniku Grada Čazme prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2021. godini kojega usvaja Gradsko vijeće Grada Čazme. Planirana sredstva za ovu godinu isplaćivat će se tijekom 2021. godine, sukladno realizaciji Gradskog  proračuna, a prema Zahtjevima korisnika programa.

Svi kojima će program biti odobren dužni su do 28.02.2022. podnijeti Gradu Čazmi Izvješće o utrošenim sredstvima iz Gradskog proračuna, a svi osim ustanova kojima je Grad Čazma osnivač, dužni su priložiti i fotokopije računa za utrošena sredstva.

javni poziv za programe u kulturi za 2021.

zahtjev – za fizičke osobe u kulturi za 2021

zahtjev – za udruge u kulturi za 2021

zahtjev – za ustanove u kulturi za 2021

zahtjev – za zupe za 2021