Raspisan je javni poziv za sufinanciranje kamate studentskih kredita za akademsku godinu 2019./20..

Pravo na sufinanciranje studentskih kredita ostvaruju svi redovni i izvanredni studenti sveučilišnih (preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija) i stručnih studija u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Kandidati moraju imati prebivalište na području Grada Čazme, državljanstvo Republike Hrvatske i upisan fakultet.

Grad Čazma će sufinancirati cjelokupnu ugovorenu i interkalarnu kamatu po kreditima odobrenim u Erste&Steiermärkische Bank d.d. za svakog studenta koji realizira kredit u banci. Kredit, svakom kandidatu pojedinačno, odobrava Erste&Steiermärkische Bank d.d., sukladno kriterijima i uvjetima banke.

Grad Čazma sufinancirat će kamatu kredita za nenamjenske troškove školovanja (bez pravdanja troškova računima), ukoliko se isplata kredita realizira u mjesečnim tranšama. Ukoliko isplata, odnosno korištenje kredita ide jednokratno, Grad Čazma sufinancirat će kamatu jedino uz pravdanje računom za trošak školarine te u tom slučaju banka isplaćuje odobreni iznos kredita direktno fakultetu po izdanom računu.

Iznos kredita te rokovi korištenja i vraćanja utvrđuje banka za svakoga korisnika pojedinačno te može odbiti zahtjeve studenata ukoliko ne zadovoljavaju uvjete banke.

Nakon odobrenja kredita od strane banke, Grad Čazma potpisuje Ugovor o sufinanciranju kamate sa svakim studentom koji realizira kredit u banci.

Javni poziv je otvoren trajno, do kraja akademske godine. Prijava se može dostaviti osobno ili poštom na adresu Grad Čazma –  Upravni odjel za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43 240 Čazma.

Kandidati su dužni dostaviti prijavni obrazac (može se dobiti u Gradskoj upravi Grada Čazme ili na internet stranici Grada Čazme), presliku osobne iskaznice i potvrdu o upisu na fakultet.

odluka o raspisivanju javnog poziva 2019-20

pravilnik o načinu dodjele kredita studentima sa područja Grada Čazme 2019

prijavni obrazac – studentski kredit 2019-20