Javni poziv za sufinanciranje kamate studentskih kredita za akademsku godinu 2019./20.

Raspisan je javni poziv za sufinanciranje kamate studentskih kredita za akademsku godinu 2019./20.. Pravo na sufinanciranje studentskih kredita ostvaruju svi redovni i izvanredni studenti sveučilišnih (preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija) i stručnih studija u Republici … Nastavi čitati Javni poziv za sufinanciranje kamate studentskih kredita za akademsku godinu 2019./20.