Na području grada Čazme očekuje se 50-ak djece u programu predškole (30-ak djece redovito pohađa stariju vrtićku skupinu, što je dobna skupina predškolske djece) u pedagoškoj godini 2014/2015..

Obzirom da je Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškolske dobi od nadležnog Ministarstva vrtićima proslijeđen tek ovih dana, u tijeku su izračuni troškova za provođenje programa predškole za ovu proračunsku godinu. Prema pedagoškom standardu i navedenom Pravilniku, Grad Čazma, odnosno Dječji vrtić “Pčelica” trebao bi provesti dodatno zapošljavanje, što bi opteretilo Gradski proračun.

Također, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta svojim tumačenjem od 5. rujna predviđa sufinanciranje predškole od strane županija, s “najmanje 20 kuna po djetetu”, a posebno očitovanje od strane BBŽ o tome nije stiglo.

“BBŽ do sada nije sufinancirala predškolski odgoj u Čazmi, niti bilo kakve projekte koji se tiču predškolskog odgoja”, istaknuo je gradonačelnik Dinko Pirak.

“Financiranje predškole nije jasno definirano zakonom niti novim Pravilnikom, već smo dobili samo tumačenje Ministarstva, što predstavlja mišljenje, a ne zakonsku obvezu”, zaključuje ravnateljica DV “Pčelica” Čazma, Martina Kovač.

Javni poziv za uključivanje djece u program predškole