Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Odluke o raspisivanju
javnog poziva za dodjelu zakupa za ribnjak u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme,
KLASA: 320-02/16-02/7, URBROJ: 370-04-17-8, od 09. lipnja 2017.,
Agencija za poljoprivredno zemljište dana 09. lipnja 2017.
objavljuje javni poziv za dodjelu zakupa za ribnjak
Sišćani u vlasništvu RH na području Grada Čazme.

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/natjecaji/javni-poziv-za-zakup-ribnjaka-si%C5%A1%C4%87ani-na-podru%C4%8Dju-grada-%C4%8Dazme-%E2%80%93-09.-lipnja-2017/