JAVNI UVID – Prijedlog PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018), Grad Čazma izlaže na javni uvid

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Čazme

Uvid u prijedlog Programa raspolaganja s popratnom dokumentacijom može se izvršiti radnim danom od 21. lipnja 2019. god. do 8. srpnja 2019. god. od 09,00 do 12,00 sati u prostorijama Grada Čazme, na oglasnoj ploči,  kao i na službenoj  internet stranici Grada Čazme.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja najkasnije do isteka roka javnog uvida. O prigovorima odlučivat će Gradsko vijeće Grada Čazme  u roku od 15 dana.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Čazme, uz ime, prezime i adresu podnositelja, dostavljaju se u pisarnicu Grada Čazme zaključno s danom 8. srpnja 2019. g. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

 

Gradonačelnik

Dinko Pirak, prof.

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Čazmu 2019.