Javno nadmetanje za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Čazme

Na temelju članka 45.Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» Grada Čazme br.20/09 i 17/13) i  Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama Grada Čazme 2016.g.- 2021.g. (Sl. vjesnik 26/16), Gradonačelnik Grada Čazme  donosi slijedeću  Odluku o raspisivanju JAVNOG  … Nastavi čitati Javno nadmetanje za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Čazme