Grad Čazma poziva građane da dostave prijedloge za dodjelu Javnog priznanja Grada Čazme, u povodu Dana Grada Čazme. Priznanje se dodjeljuje za višegodišnje rezultate pravnim ili fizičkim osobama iz svih područja rada i društvenog djelovanja.

Prijedlozi moraju sadržavati sljedeće podatke na obrascu koji je u prilogu:

  • opće podatke (ukoliko se radi o fizičkoj osobi, molimo kratki životopis: ime i prezime, godina rođenja, adresa i kontakt telefon, zanimanje, radno mjesto, do sada dodijeljena priznanja i sl., a ukoliko se radi o pravnoj osobi, kratki opis i područje djelovanja, broj zaposlenih ili broj članova udruge i sl. )
  • obrazloženje prijedloga
  • kontakt osobu i broj telefona predlagača.

Molimo da svoje prijedloge dostavite najkasnije do 20.05.2018.  na adresu Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, Čazma ili na e-mail:  elvira.babic.markovic@cazma.hr.

priznanja – obrazac 2018