Grad Čazma će i ove godine sudjelovati u globalnoj akciji čišćenja okoliša – Zelenoj čistki – u subotu, 15. rujna. Okupljanje sudionika je u 9 sati, na parkiralištu Plodina u Čazmi.

Organizator akcije na području našega grada je Grad Čazma, a pozvani su i članovi udruga i ustanova – planinari, ekolozi, lovci, Šumarija, kao i svi građani bez obzira na članstvo. „Svi koji žele mogu sudjelovati, dovoljno je ponijeti rukavice i dobru volju, sve ostalo osigurat će organizator“, poručuju iz Grada Čazme.

Čistit će se okoliš u Vučanima i Mikloušu.