Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora objavljuje zbirne i kandidacijske liste za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Čazme.

Zbirna lista MO CERINA

Zbirna lista MO ČAZMA

Zbirna lista MO DAPCI

Zbirna lista MO DRAGANEC

Zbirna lista MO LIPOVČANI

Zbirna lista MO MIKLOUŠ

Zbirna lista MO VRTLINSKA

 

Rjesenje BAJS MO CERINA

Rjesenje HDZ MO CERINA

Rjesenje MO CERINA HSS

Rjesenje SDP MO CERINA

 

Rjesenje BAJS MO ČAZMA

Rjesenje HDZ MO ČAZMA

Rjesenje MO ČAZMA HSS

Rjesenje SDP MO ČAZMA

 

Rjesenje BAJS MO DAPCI

Rjesenje HDZ MO DAPCI

Rjesenje MO DAPCI HSS

Rjesenje SDP MO DAPCI

 

Rjesenje BAJS MO DRAGANEC

Rjesenje HDZ MO DRAGANEC

Rjesenje MO DRAGANEC HSS

Rjesenje SDP MO DRAGANEC

 

Rjesenje BAJS MO LIPOVČANI

Rjesenje HDZ MO LIPOVČANI

Rjesenje MO LIPOVČANI HSS

Rjesenje SDP MO LIPOVČANI

 

Rjesenje BAJS MO MIKLOUŠ

Rjesenje HDZ MO MIKLOUŠ

Rjesenje MO MIKLOUŠ HSS

Rjesenje SDP MO MIKLOUŠ

 

Rjesenje BAJS MO VRTLINSKA

Rjesenje HDZ MO VRTLINSKA

Rjesenje MO VRTLINSKA HSS

Rjesenje SDP MO VRTLINSKA