Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obvezama prema Gradu Čazmi

ZAHTJEV ZA IZD. UVJ.- IZMIRENE FIN. OBVEZE

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o vlasništvu stana ili kuće

ZAHTJEV ZA IZDAVANJEUVJERENJA

Zahtjev za oslobađanje komunalne naknade

ZAHTJEV ZA OSLOBAĐANJE

Zahtjev za utvrđivanje činjeničnog stanja objekta

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE STANJA OBJEKTA