Gradonačelnik Čazme Dinko Pirak, prof., direktor Komunalija Ivan Beljan i Želimir Curiš, direktor tvrtke Čaplin sudjelovali su potkraj siječnja na konferenciji o ulaganjima u komunalnu infrastrukturu održanoj u Bruxellesu. Ulaganje u komunalnu infrastrukturu jedan je od najvećih izazova za zemlje jugoistočne Europe jer će se jedino tako moći prilagoditi EU regulativi koja je vrlo zahtjevna.

Tijekom tranzicijskog perioda došlo je do promjena u opsegu i strukturi komunalnih poslova u zemljama JIE pa se primjenom modernih tehnologija mnogo toga mijenja.

Komunalni sektor će se morati suočiti s problemom restrukturiranja i privatizacije, iako se i dalje skromno koriste modeli javno-privatnog partnerstva ili izdavanja municipalnih obveznica kao mogući alati za osiguravanje potrebnih sredstava.

Ciljevi zelene ekonomije su uštede – 20% potrošnje vode, 20% emisija ugljičnog dioksida, 15% manje energije i 35% smanjenje otpada.

Prikazano je nekoliko tehnološko-operativnih projekata: biološkog pročišćavanje otpadnih voda, sanacija odlagališta otpada i zagađenih lokacija i hitna intervencija u zaštitu okoliša, proces tranzicije prema nisko-ugljičnim gradovima, nova i sofisticirana softverska rješenja za komunalne tvrtke, nadzor gubitaka vode u javnom sustavu vodoopskrbe, primjeri gospodarenja otpadom, procedure za ulazak u vlasništvo tvrtki koje gospodare otpadom (dozvole, elaborati, osiguranje, očevidnik), najbolje EU prakse i zakonom predviđeni postupci u skupljanju, odlaganju, uporabi, zbrinjavanju u obradi otpada te primjeri projekata komunalne infrastrukture financirani iz nacionalnih i EU fondova.

Komunalni sustav predstavlja važan dio gospodarstva u zemljama jugoistočne Europe jer zapošljava 4% radnika, ostvaruje 2% ukupnog prihoda gospodarstva i raspolaže s 4% sve imovine u gospodarstvu.

Sudionici konferencije u Bruxellesu su se na licu mjesta mogli informirati o uvjetima korištenja sredstava iz EU fondova za komunalni sektor. Konferencija je predstavila potencijale komunalnog sektora u zemljama jugoistočne Europe i pružila mogućnost za uspostavu kontakata s potencijalnim ulagačima i partnerima.

Među govornicima bili su i zastupnici u EU parlamentu, Ivana Maletić i Tonino Picula.

Bruxelles_Konferencija_Ulaganja-u-komunalnu-infrastrukturu-479