Grad Čazma je od 2013. godine član mreže CIVINET Slovenija – Hrvatska kao jedini grad iz BBŽ. Mreža za sada obuhvaća 40-ak gradova i organizacija iz Hrvatske i Slovenije sa željom širenja na ostale gradove te susjedne države. Mreža CIVINET do danas je već uspostavljena u sedam zemalja EU – u Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu, Italiji, Velikoj Britaniji, Irskoj i Nizozemskoj, a podržana je od strane Europske komisije.

Cilj Mreže je prijenos znanja i dobre prakse te osmišljavanje zajedničkih projekata kojima će se financirati buduće aktivnosti prometne održivosti. Umrežavanje i svi oblici povezivanja su dobrodošli za učinkovitije rješavanje prometnih problema, od razmjene iskustava, znanja i ideja do zajedničkog sudjelovanja i sinergije gradova, što omogućava i bolje korištenje sredstava europskih fondova.

U okviru ove inicijative pročelnica Elvira Babić Marković sudjelovala je na konferenciji o održivoj mobilnosti pod nazivom „Od teorije do prakse – po autocesti li pješice“ na kojoj su bile prezentirane mogućnosti za sufinanciranje projekta iz Europskih fondova i smjernice Europske komisije iz područja održive mobilnosti. Također, izneseni su brojni primjeri već provedenih uspješnih projekta iz Slovenskih općina i Koprivnice, kao jednog od najuspješnijih gradova iz Hrvatske u ovom području, poput uvođenja „gradskih“ bicikala („sharing sistem“), s ciljem smanjenja korištenja automobila te povećanje korištenja bicikala u gradu, korištenja vozila na električni pogon ili hibridnih vozila, izrade SUMP-ova (Plana održive gradske mobilnosti), te ostali programi.

Obzirom da je ova inicijativa tek u začecima u Hrvatskoj, pred Gradom Čazmom, ali i ostalim gradovima i općinama tek predstoji puno posla, usklađivanja i prilagodbe s europskim smjernicama, ali i prvenstveno jačanja svijesti i razumijevanja građana o održivoj mobilnosti već od dječje dobi.

civinet