U petak je konstituiran novi saziv Savjeta mladih Grada Čazme. Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća, a osnovano je radi aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Čazme. Njihova zadaća je predlagati Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređenje položaja mladih na području Grada Čazme te imaju mogućnost davati Gradskom vijeću mišljenje prilikom donošenja odluka od interesa za mlade.

– Nadam se da ćete biti dobra ekipa i upravo ono što našim mladima treba da zastupate vi kroz Savjet mladih i predložite niz dobrih tema kako Gradskom vijeću tako i meni kao gradonačelniku. U svakom slučaju računajte na podršku svih djelatnika Gradske uprave – kazao je gradonačelnik Čazme Dinko Pirak prije biranja predsjednika Savjeta, a članovi su u nastavku konstituirajuće sjednice za predsjednicu izabrali Nevenu Petrović i  za njezinog zamjenika Ivana Tomaševića. Nova predsjednica je nakon preuzimanja dužnosti predsjednice zahvalila na jednoglasnoj podršci članova Savjeta.

– Nastojat ćemo što bolje unaprijediti ideje i planove vezano uz život mladih u Čazmi. Nadam se da će i ostali mladi prepoznati važnost Savjeta mladih i aktivnije se uključiti u rad Udruge mladih koja će uskoro biti osnovana – kazala je Nevena Petrović.

U prošlom sazivu Savjet mladih predložio je uvođenje jednokratnih pomoći za studente, što je Gradsko vijeće Grada Čazme prihvatilo te se već nekoliko godina iz Gradskog proračuna isplaćuje po 500 kn jednokratne pomoći za studente s područja Grada Čazme.

Savjet mladih, zajedno s DND-om Čazma, sudjelovat će i u kreiranju Lokalnog programa za mlade, projekta koji Grad Čazma provodi na temelju natječaja Ministarstva za demografiju, socijalnu politiku obitelj i mlade, za koji je Gradu Čazmi odobreno 40.000 kuna.