U Osnovnoj školi Čazma, u suradnji s Policijskom upravom Bjelovarsko-bilogorske županije, u utorak, 21.3.2017. u 17 sati gostovat će stručnjaci Centra za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje “Krugovi”, s projektom “Kreiraj i na nasilje reagiraj”.
Projekt doprinosi općem cilju u smanjenju pojavnih oblika nasilja među djecom (fizičko, psihičko, verbalno, seksualno nasilje putem Interneta, sredstvima komunikacije na daljinu), kroz edukaciju, informiranje i izravan rad s djecom te kroz edukaciju i savjetovanje roditelja i učitelja. Projekt je podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za školsku godinu 2016./2017..
Aktivnosti projekta su
1. Potaknuti aktivno sudjelovanje i kreativnost djece putem radionica i obilježavanjem Međunarodnog dana tolerancije
2. Osnažiti i educirati djecu 5. i 6. razreda u OŠ Rovišće, OŠ Čazma, OŠ Ivo Andrić i Otok u Zagrebu o opasnostima Interneta i elektroničkog nasilja, govoru mržnje te ponuditi alate za njegovo suzbijanje
3. Putem dramske ekspresije, aktivno uključiti emocije i sudjelovanje djece 5. i 6. te snimiti autentične skečeve o doživljaju elektroničkog nasilja
4. Educirati učitelje i roditelje u OŠ Rovišće, Čazma, Ivo Andrić i Otok za primjenu metoda u radu s djecom te ponuditi pravovremene alate za odgoj i prevenciju elektroničkog nasilja
5. Pružiti jasnoću protokola i zakona u postupanju s nasiljem na Internetu i sredstvima komunikacije na daljinu u suradnji s MUP-om te educirati roditelje o računalnim alatima za kontrolu aktivnosti djece na Internetu
6. Pružiti psihoterapijsku podršku za roditelje i djecu s poteškoćama u socijalizacijskim vještinama, koja trpe, podložna su nasilju
Kroz predavanje za učitelje i roditelje želimo:
• Ukazati na čimbenike koji utječu na zlostavljanje putem Interneta
• Podsjetiti na metode i mjere koje se u tu svrhu uvode u radu s djecom
• Predstaviti Zakon, programe i mjere opreza u prevenciji nasilja na Internetu
• Predstaviti projekt i radionice koje se provode za djecu u Vašoj školi
Predavači: Barbara Vukalović, policijska službenica za prevenciju PU bjelovarsko-bilogorske; Sanja Fabijanić, gestalt savjetnica, učiteljica razredne nastave; Tihana Pandl, magistra sociologije, prvostupnica komunikologije.
Nakon toga predstoje nam još dvije radionice: o prevenciji govora mržnje i dramska radionica kojom ćemo uživljavanjem u dječje emocije ukazivati na negativne posljedice nasilja na Internetu. Produkt svih radionica biti će skečevi djece koji će promovirati toleranciju i nenasilje, ističu predavači.