Škarda – sanitarna zaštita d.o.o. Čazma provodi tretiranje komaraca larvicidno u Gradu Čazmi u ponedjeljak 22. svibnja 2023. godine. Tretiranje se provodi sa zemlje, aparatima mobil-star, tlačnim i motornim prskalicama te izlaganjem granula larvicida. U radu se koriste larvicidi III. skupine. Larvicidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u konačnici rezultira smanjenjem broja ličinki komaraca koje bi u daljnjem razvojnom stadiju prerasle u adulte (odrasle jedinke). Neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH.