Akademski slikar Anton Cetin, rodom iz Bojane, koji već nekoliko desetljeća živi i radi u Kanadi i čije ime nosi gradska galerija, dao je svoj obol vremenu i trenutačnoj situaciji uzrokovanoj pandemijom, stvorivši seriju od 19 slika naziva Covid – 19, objedinjenih u likovnoj monografiji.

“Već na samom početku pojava Covida – 19 potpuno i nepovratno mijenjajući našu dotadašnju stvarnost u jednu sasvim novu neslućenu, nepredvidljivo dramatičnu, zastrašujuću, pogibeljnu i zabrinjavajuću, u meni je pobudila potrebu učiniti nešto ili ako hoćete obilježiti, u mojem slučaju reagirati na svoj, slikarski način – na platnu. Sama ideja nije bila dostatna – trebalo je osmisliti što slikati i koji će elementi morati imati prednost i najbolje, najslikovitije je ostvariti i prikazati u jednom tako složenom i zahtjevnom zadatku. A to baš i nije bilo tako jednostavno i lako. A onda i kako, kojom tehnikom ili kojim tehnikama sve to ostvariti. Odmah mi je bilo jasno da jedna slika neće biti dovoljna, da će trebati naslikati više njih – jedan poveći ciklus slika, kojih broj tada još zapravo i nije bio na vidiku. Što je za mene stvarno bilo važno bilo je ideju ostvariti u smislu ostaviti pečat vremena u kojem sam živio, kakvog sam ga viđao, razumijevao, doživljavao i preživljavao za sve vrijeme slikajući ga. Zato sam i reagirao na svoj način, i nisam šutio. I zato sam se i odlučio na ovaj ciklus“, napominje Cetin.

Galerija Anton Cetin u Čazmi, sa stalnom postavom slika, crteža i grafika je utemeljena 2001. i sadržavala je u početku 19 radova, a kasnije je nadopunjena. Cetin je u više navrata darovao Gradu Čazmi svoja djela, ali i slike različitih autora iz svoje privatne zbirke.

Izradu likovne monografije Covid – 19 financirao je grad Čazma iznosom od 10.000 kuna.