Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (odgoj i opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.
Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte.
Erasmus+ zamijenio je sedam postojećih programa iz generacije 2007. – 2013. – Program za cjeloživotno učenje s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, program Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima. Prvi se put uvodi i podrška području sporta.
Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince te međunarodne suradnje za organizacije, među ostalim:
– provođenje razdoblja studija u inozemstvu,
– obavljanje stručne prakse,
– stručna usavršavanja i osposobljavanja,
– volontiranja
– razmjene mladih
– rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.
Zainteresirani pojedinci prijavljuju se putem svojih ustanova. Uz to, program nudi mogućnosti suradnje ustanovama iz cijelog svijeta kroz aktivnosti Združenih diplomskih studija i Jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju.
Osnovna škola Čazma provodi program pod nazivom “Shall we play a game“ te je uključena u Ključnu aktivnost 1 kojom se, među ostalim, podupiru mobilnosti učenika, studenata, vježbenika, mladih ljudi, volontera, nastavnog i nenastavnog osoblja, osoba koje rade s mladima, u svrhu stjecanja iskustva učenja, rada, prakse, usavršavanja… u inozemstvu.
Nakon što su naši učenici i učitelji bili u Turskoj, sada Čazma vraća domaćinstvo te uz turske, ugošćuje goste iz Poljske i Italije te, video vezom, iz Portugala.