Temeljem Naredbe o provedbi i financiranju mjera za sprječavanje, kontrolu, nadziranje i iskorjenjivanje bolesti, odnosno Zakona o zdravlju životinja, podsjećamo vlasnike životinja, posebice pasa, na obveze utvrđene Zakonom.

Jedna od njih je da svi psi u Republici Hrvatskoj moraju biti označeni injektibilnim transponderom (čipirani), najkasnije 90 dana od dana štenjenja. Također, svi psi starosti 90 dana i više moraju biti cijepljeni protiv infekcije virusom bjesnoće.  

Cijepiti i čipirati psa možete tijekom cijele godine, u bilo kojoj veterinarskoj stanici. Dakle, nije potrebno čekati određeno vrijeme u godini, već treba voditi računa o datumu cijepljenja upisanom u putovnicu životinje. Veterinari (više) ne provode godišnje akcije i po tom pitanju nisu obvezni dolaziti u kućanstva, stoga se oko cijepljenja i čipiranja pasa vlasnici moraju pobrinuti sami. Cijepljenje protiv infekcije virusom bjesnoće preporuča se i za mačke te pitome vretice (afrički tvor).

Opće je poznato da je cijepljenje protiv bjesnoće važno, međutim također je iznimno važna i dehelmintizacija, odnosno čišćenje od parazita. Ona se preporuča najmanje jednom godišnje te, sukladno epidemiološkoj situaciji, i češće, u skladu s preporukom veterinara. Mora biti provedena odobrenim veterinarsko-medicinskim pripravkom koji je namijenjen tretiranju protiv trakavice Echinococcus spp., koja može biti iznimno opasna po zdravlje ljudi.

Još jedna mjera koju propisuje Zakon o zaštiti životinja je kontrola razmnožavanja, odnosno trajna sterilizacija kućnih ljubimaca. Grad Čazma od ove godine sufinancira troškove trajne sterilizacije pasa i mačaka u iznosu od  75% u Veterinarskoj stanici Čazma:

– Nadamo se da ćemo ovom mjerom utjecati na smanjenje broja pasa i mačaka lutalica na našem području, koji su dugoročno veliko opterećenje za proračun Grada Čazme – rekao je gradonačelnik Dinko Pirak.

Pravo na sufinanciranje troškova trajne sterilizacije pasa i mačaka imaju vlasnici s prebivalištem na području Grada Čazme. Da bi pas mogao biti steriliziran, prethodno mora biti označen, odnosno čipiran:

-Pravo na subvencioniranje kastracije pasa i mačaka imaju vlasnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete: imaju prebivalište na području Grada Čazme, kastraciju psa ili mačke obavili su u veterinarskoj ustanovi na području Grada Čazme (Veterinarska stanica Čazma), psi koji se dovode na kastraciju označeni su mikročipom i redovito cijepljeni sukladno važećim propisima i osoba nema nepodmirenih obaveza prema Gradu Čazmi. Također, kako biste ostvarili sufinanciranje kastracije psa ili mačke vlasnik treba podnijeti Gradu Čazmi zahtjev za subvencioniranje u slobodno pisanoj formi, a uz zahtjev dostaviti kopiju osobne iskaznice, kopiju dijela putovnice za kućne ljubimce iz koje je vidljivo da je predmetni pas označen mikročipom i cijepljen te kopiju računa za izvršenu uslugu kastracije.