Budući da se konstituiranjem  Sabora i formiranjem nove vlade govori o novom lokalnom i regionalnom ustroju Republike Hrvatske, sve je više prisutno razmišljanje stanovnika grada Čazme da bi pripajanje zagrebačkoj regiji bilo od interesa našim građanima. “Dosadašnja praksa pokazala je da, zbog pojedinih pripajanja ustanova, sve teže dolazimo do određenih usluga. Na primjer: najava ukidanja laboratorija u Domu zdravlja u Čazmi, promjenom mjesne nadležnosti općinskog suda građani odlaze na rasprave u Daruvar i Pakrac, Porezna uprava koja se svela samo na nekoliko djelatnika i sl.. Zbog činjenica da naši stanovnici sve više gravitiraju Zagrebačkoj županiji – posao, školovanje, zdravstvo, u Gradu Čazmi postoji inicijativa oko novog regionalnog ustroja u kojem je budućnost Grada Čazme u približavanju  zagrebačkoj regiji”, smatra gradonačelnik čazme, Dinko Pirak.

Gradonačelnik je o toj temi  razgovarao i sa članovima Savjeta mladih Grada Čazme koji su se složili da naši građani zaslužuju bolje uvjete za život i jednake prilike kao ostali stanovnici Bjelovarsko-bilogorske županije, kojoj trenutačno pripadamo. Stoga je zaključeno da treba pokrenuti inicijativu među Čazmancima kako bi se zatražilo i njihovo mišljenje. Ukoliko podržavaju ovu inicijativu, građani će to moći potvrditi davanjem svojih potpisa koje će u Čazmi skupljati članovi Savjeta mladih, u nedjelju, 3. travnja, za vrijeme održavanja supermaratona.

Čak je I ta međunarodna sportska manifestacija, jedna od najstarijih u Hrvatskoj, primjer istovremeno dobre suradnje sa Zagrebačkom i loše s Bjelovarsko-bilogorskom županijom. Zagrebačka županija, kao i Grad Zagreb, tradicionalno pomažu, financijski i drukčije, organizaciju najduže utrke u Hrvatskoj, supermaraton od Zagrebačkog do Čazmanskog kaptola.

Bjelovarsko-bilogorska županija, manifestaciju po kojoj je Čazma poznata, na žalost, posljednjih nekoliko godina ne podupire.