Od 11.-19. lipnja 2019., u Čazmi će se odvijati program ‘Revitalizacija Čazme kao grada važnog za hrvatsku državnost’ / Edukativna manifestacija „Kulturno-povijesna baština Čazme i okolice – interpretacija, revalorizacija, popularizacija“, pod skraćenim nazivom  MOJ ZAVIČAJ – TO SAM JA!.  Program je osmislio Centar za kulturu, Gradski muzej Čazma, u suradnji s prof. dr. Vladimirom P. Gossom, profesorom emeritusom Sveučilišta u Rijeci te dr. sc. Božom Skokom, izvanrednim profesorom odnosa s javnošću i pročelnikom Odsjeka za novinarstvo i odnose s javnošću na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Što će se događati?

1) 11.-14.6.2019. radionice s učenicima nižih razreda osnovne škole: Pronađi blago i otkrij čazmansku povijest!

Prepoznatljivi i važni predmeti iz fundusa GMČ (kopije na skrivenim mjestima u gradu) – priložena mapa za traženje „blaga“. Cilj: Osvijestiti kulturno-povijesnu baštinu grada kroz važne artefakte iz fundusa Gradskog muzeja Čazma. U konačnici, povezivanjem pronađenih predmeta, odnosno vremena njihova nastanka dobit će se povijesna lenta grada Čazme. Ujedno, putem odabranih baštinskih predmeta (kopija) utvrdit će se povezanost i značaj kulturno-povijesne baštine grada u širim regionalnim/nacionalnim okvirima.

2) 17.6.2019. (8:30 – 12:30 sati), radionica za više razrede osnovne škole i za srednju školu: Mala škola arheologije  (8:30 – 12:30 sati)

Pokusno iskopavanje na dijelu arheološkog lokaliteta čazmanske Gradine (mjesto biskupskog kastruma/kaštela) uz stručno vodstvo arheologa. Cilj: Osvijestiti značaj i postojanje arheološkog lokaliteta u središtu grada koji se već desetak godina sustavno istražuje. Uvidjeti značaj arheologije kao znanosti u istraživanju starijih povijesnih razdoblja, odnosno uvidjeti značaj arheoloških nalaza s čazmanske Gradine u širem kulturno-povijesnom kontekstu.

3) 18.6.2019. (16:00 – 19:00 sati)* aktivnost za sve dobne skupine (osnovna škola, srednja škola, građanstvo, 3. dob): Mapiranje arheoloških lokaliteta Čazme i okolice

Obilježavanje lokaliteta iz određenog povijesnog perioda na topografskim kartama (prapovijest, antika, srednji vijek).  Cilj: Revalorizirati i popularizirati mnogobrojne arheološke lokalitete u okvirima urbanog tkiva grada i njegove šire okolice. Topografske karte s ucrtanim lokalitetima dat će sveobuhvatnu detaljnu sliku položaja i strukture arheoloških lokaliteta Čazme i okolice, što će se višestruko moći koristiti u radu niza institucija, ali i kao višegodišnji edukativni materijal za šire građanstvo. Lokaliteti ucrtani na karte bit će numerirani, bojom označeni (shodno vremenskom periodu) te kratko opisani. Polazišna literatura: Registar arheoloških nalaza i nalazišta SZ Hrvatske (1997.), G. Jakovljević: Registar arheoloških nalaza i nalazišta Bjelovarsko-bilogorske županije (2012.), V. P. Goss: Registar položaja i spomenika ranije srednjovjekovne umjetnosti u međurječju Save i Drave (2012.).

4) 19.6.2019. (11:00 do 13:00 sati) – zaključni dan, javno predstavljanje rezultata održanih aktivnosti uz popratna popularna predavanja stručnjaka/znanstvenika: Moj zavičaj – to sam ja!

“Cilj manifestacije je osvijestiti prvenstveno mlade naraštaje, ali i ostale građane Čazme, o iznimno vrijednom blagu koje baštine, kako bi oni postali nositelji identiteta, glasnogovornici i promotori svoga kraja. Edukacija svih dobnih skupina, s posebnim naglaskom na mlađe generacije, predviđena je kroz raznorodne aktivnosti radioničkog tipa primjerenih određenoj starosnoj dobi. Zadnji dan manifestacije, kao svojevrsni zaključak provedenim aktivnostima, namijenjen je svim građanima s posebnim naglaskom na djelatnike u odgoju i obrazovanju, odnosno na upravna i radna tijela koja se u domeni djelovanja oslanjaju direktno ili posredno na kulturno-povijesnu baštinu. Cjelokupnom manifestacijom ujedno se predviđa i kreiranje održivog modela osvještavanja vlastitog nacionalnog kulturnog identiteta kasnije primjenjivog i na ostale povijesno i kulturno značajne cjeline bogate hrvatske povijesti i kulture” – poručila je ravnateljica Centra za kulturu, gradskog muzeja Čazma, Jadranka Kruljac – Sever.