Iz Proračuna Grada Čazme za 2017. godinu (za akademsku godinu 2017/2018) isplatit će se jednokratna novčana pomoć za studente u jednokratnom iznosu od 500,00 kuna po studentu, odnosno ukupno 40 jednokratnih pomoći. Jednokratna pomoć odobrava se za jednu godinu školovanja.

Natjecaj za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći studentima 2017

Izjava o neprimanju drugih stipendija 2017

Izjava o suzivotu 2017

Prijavnica za jednokratnu pomoć 2017

Odluka o imenovanju Povjerenstva 2017