U ponedjeljak, 12. prosinca održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme na kojoj su usvojene  I. izmjene Proračuna Grada Čazme za 2022. godinu i Proračun za 2023. godinu, s projekcijama za sljedeće dvije godine.

Ukupni iznos prihoda i rashoda je rebalansom smanjen s 83.630.950,00 kuna na 71.832.512,00 kuna, a najveće smanjenje odnosi se na Program građenja komunalne infrastrukture koji je bio planiran s nešto više od 12 milijuna kuna, a realiziran je u iznosu od nešto više od 3 milijuna kuna te je usklađen s raspisanim natječajima za ovu godinu.

Proračun za 2023. godinu izražen u eurima iznosi 13.445.934 eura, a kako je rekao pročelnik Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju Mario Ivanović, baziran je na razvojnoj politici Grada te najavljenim nacionalnim i EU natječajima. Predviđeni su tako projekti rekonstrukcije i dogradnje objekta za potrebe vrtića u Gornjem Dragancu, projekt Kulturnog centra u Čazmi, rekonstrukcija zgrade muzeja, uređenje prostora iznad gradske tržnice za potrebe poduzetničkog inkubatora i uređenje sportskih terena i to u prvom redu energetska obnova balon dvorane.

Što se tiče izgradnje objekata komunalne infsratrukture, u planu je uređenje nerazvrstane ceste u Bosiljevu, izgradnja dječjih igrališta u Vrtlinskoj, Dapcima, Donjim Lipovčanima, Suhaji, Novom selu i Bojani, nastavak rekonstrukcije javne rasvjete s ugradnjom novih rasvjetnih tijela, postavljanje autobusnih nadstrešnica i asfaltiranje parkirališta kraj groblja u Čazmi te izgradnja parkirališta kod zgrade udruga u Čazmi. Vijećnici su jednoglasno podržali Proračun i sve programe.

Još jedna važna odluka koju su vijećnici usvojili je i ona o promjeni osnivača Osnovne škole Čazma.

Kako je pojasnila Elvira Babić Marković, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću, radi se o formalnoj odluci:

– U ovoj odluci se konstatira da je osnivač promijenjen i da to više nije Bjelovarsko-bilogorska županija, već Grad Čazma. Odluka nam je potrebna kako bismo pristupili promjeni daljnjih akata škole.

Podsjetimo, Gradsko vijeće u veljači je donijelo odluku o pokretanju postupka za prijenos osnivačkih prava, Županijska skupština BBŽ je u ožujku donijela odluku o prijenosu osnivačkih prava i u srpnju je potpisan ugovor između Županije i Grada kojim je definirano da je škola od 1. siječnja 2023. u nadležnosti Grada Čazme. U međuvremenu je održan niz sastanaka u Ministarstvu obrazovanja na kojima je dogovoreno financiranje i sredstva koja trebaju pristizati iz državnog proračuna te su napravljeni svi preduvjeti kako bi s 1.1.2023. počeli s redovnim aktivnostima.

– Planirana su sredstva u proračunu, provedena je javna nabava za prijevoz učenika, rade se planovi za najavljene besplatne obroke u školi za učenike. Surađujemo svakodnevno s Osnovnom školom, zajednički radimo na svim projektima koji se moraju nastaviti i koje preuzimamo i nadamo se da će biti sve u redu i da prelazak osnivačkih prava neće osjetiti ni učenici ni zaposleni u školi jer tu je još nekoliko formalnih odluka koje treba donijeti, zaključila je Babić Marković.