– Iznimno sam zadovoljan prvom radnom sjednicom novog saziva Gradskog vijeća. Čuli smo puno konstruktivnih prijedloga i dobrih ideja koje ćemo svakako uvrstiti u buduće poslovanje Grada Čazme, rekao je gradonačelnik, Dinko Pirak.

U Čazmi je u utorak, 20. srpnja održana 2. sjednica Gradskog vijeća u novom sazivu.

Prisustvovalo je 12 od 13 vijećnika, a gotovo su sve točke dnevnog reda prihvatili jednoglasno.

Imenovane su komisije Gradskog vijeća Grada Čazme, usvojen je Godišnji obračun Proračuna Grada Čazme za 2020. godinu, usvojena su izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g. te izvršenju Plana razvojnih programa za 2020. g., usvojene su I. izmjene Proračuna Grada Čazme za 2021. godinu, donesena je Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čazme u 2021.g., Odluka o naknadi za rad predsjednika Gradskog vijeća Grada Čazme, Odluka o porezima Grada Čazme te Odluka o dodjeljivanju javnog priznanja Zlatnog grba Grada Čazme. Jedina odluka koja nije donesena jednoglasno bila je Odluka o imenovanju ravnateljice ustanove Centar za kulturu Čazma, s obzirom da je vijećnik Igor Grčić po toj točki bio suzdržan. Novom ravnateljicom većinom glasova imenovana je dr.sc. Maja Cepetić Rogić, dosadašnja kustosica u Centru za kulturu Čazma.