Na trećoj sjednici Predsjedništva Udruge gradova održanoj u utorak, 23. listopada u Zagrebu, sudjelovao je gradonačelnik Grada Čazme, Dinko Pirak, predsjednik Nadzornog odbora Udruge gradova. Jedna od tema na dnevnome redu bio je Nacrt prijedloga Zakona o sustavu državne uprave, kojim bi se povećao obim djelokruga županija, odnosno kojim bi se dio poslova i ovlasti državne uprave prenio na županije. To je pitanje potaknulo raspravu među gradonačelnicima koji se slažu kako bi dio poslova i ovlasti trebali dobiti gradovi, a ne županije. Naime, većina gradova nema dobru suradnju sa svojim matičnim županijama, baš kao što je to slučaj s Gradom Čazma i Bjelovarsko-bilogorskom županijom, gdje se zahtjevima i potrebama Grada Čazme ne odgovara ili ih se osporava. Mnogi gradovi imaju isti problem te predlažu izmjene zakona koje bi gradovima dale veća sredstva i operativne mogućnosti. Tako bi mogli djelovati izravno na svojim područjima, bez posredovanja županija, koje u većini slučajeva usporavaju ili onemogućuju cijeli proces. Primjer Grada Čazme je osnovna škola o kojoj Grad želi preuzeti brigu, ali se Županija ne želi očitovati ni na zahtjev Grada Čazme, ni na 1000 potpisa građana prikupljenih u peticiji koji potvrđuju taj zahtjev. Također, primjer su i županijske ceste na području Grada Čazme čiji popravak mora sufinancirati Grad, iako je to dužnost Županije. Županija također godišnje ubire višemilijunski iznos od građana na račun poreza na vozila, a koji bi trebala ulagati u popravak cesta na našem području. Provedeno je i istraživanje koje je pokazalo kako su upravo županije najneoperativniji dijelovi društva te su temeljem toga, težnje gradova potpuno opravdane. Kada bi gradovi imali veće operativne mogućnosti, sustav jedinica lokalne samouprave bio bi učinkovitiji. Stoga će Udruga gradova tražiti promjene Nacrta zakona u korist gradova Republike Hrvatske.