Prošli tjedan održana je sjednica Savjeta mladih Grada Čazme na kojoj je, među ostalim, razmatran prijedlog jednokratnih novčanih pomoći za studente od sljedeće godine. U Proračunu Grada Čazme za tu će namjenu biti osigurano 20.000 kuna, a javni poziv, u kojemu će biti definirani kriteriji, bit će raspisan početkom sljedeće godine.
Na društvenim mrežama, Savjet mladih Grada Čazme proveo je anketu o ispitivanju javnog mišljenja mladih o temama koje je potrebno uvrstiti u Plan i program rada Savjeta mladih Grada Čazme za 2016. godinu. Anketu su vidjele 1322 osobe, no samo ih je 40 ispunilo. „Tako slab odaziv zabrinjava jer pokazuje nezainteresiranost mladih za aktivno sudjelovanje u kreiranju društvenih prilika, a najviše zabrinjava što anketu nije ispunio niti jedan srednjoškolac,“ smatra predsjednica Savjeta mladih Grada Čazme, Marijana Habijančić.

IMG_7468'