U tijeku je izgradnja odmorišta i vidikovaca uz rijeku Česmu, u sklopu projekta Čazma Natura. Riječ je o poučno – tematskoj pješačkoj stazi “Dolina Česme” koja se proteže od Vustja do Sišćana, u dužini od 12,5 km. Duž cijele staze bit će postavljene klupe i informativne ploče, s edukativnim sadržajima o prirodi toga kraja. Cijela dužina staze nalazi se u području Nature 2000. Njegova posebnost je izuzetna biološka raznolikost, bogatstvo flore i faune, te izuzetan krajolik.

Staza čitavo vrijeme prolazi uz rijeku Česmu koja je životni prostor raznim životinjskim vrstama, kao što su riječni rak, dabar, roda, čaplja, ptice močvarice, srne, jeleni itd.. Podignuta je na vrh nasipa i nudi zanimljive krajobrazne vizure. Zanimljiva je tijekom cijele godine za šetnju i rekreaciju. Širine je 2,5 m, a na ključnim su pozicijama točke gdje se posjetitelji mogu zaustaviti i promatrati prirodu, biljke i životinje. Staza će se cijelom dužinom obilježiti signalizacijom, za lakše snalaženje posjetitelja i oznakama sljedećeg važnog lokaliteta. Promatračnice, staza u krošnjama i panoramska terasa koja će se još izgraditi drvene su strukture u koje je moguće ući i doživjeti prostor na poseban način. Panoramska terasa, odnosno odmorište u krošnjama osmišljena je kao mjesto interpretacije u šumovitom krajoliku. Bit će izvedena u razini krošnji. Predviđena je za odmor i promatranje prirode.