Na lokalitetu srednjovjekovnog biskupskog dvora u Čazmi još uvijek traje arheološko istraživanje jugozapadnog dijela. Provode ga arheolozi Martina Miletić i Vedran Koprivnjak, članovi Zadruge Arheo KO-OP, uz pomoć djelatnika Programa javnih radova u Gradu Čazmi. Istraživanje traje od početka kolovoza i do sada su pronađeni mnogi zanimljivi artefakti: “Većinom je riječ o grnčariji iz 15. i 16. st., a ove godine je pronađeno manje finog posuđa i pećnjaka nego lani, što upućuje da je ovdje riječ o prostorijama koje su bile namijenjene služinčadi” – navodi ravnateljica Centra za kulturu u Čazmi, Jadranka Kruljac – Sever. Grad Čazma je za ovo istraživanje dobio 110.000 kn od Ministarstva kulture te je još 60.000 kn osigurano iz Gradskog proračuna. Sav novac ove će se godine utrošiti za istraživanje, kako bi se dobio potpuniji prikaz lokaliteta i omogućila kvalitetnija konzervacija, koja se planira nagodinu. Istraživanja čazmanske gradine u novije se doba provode od 2008., a prije toga provedeno je samo jedno istraživanje 1957., odnosno 1958. godine.