Grad Čazma nastavlja, kao poslodavac, provoditi mjere Vlade Republike Hrvatske za zapošljavanje osoba na javnim radovima, a koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Cilj ove mjere je integracija na tržište rada putem društveno korisnog rada, poticanje i ublažavanje socijalnih posljedica nezaposlenosti te motivacija nezaposlenih na traženje posla. Gradu je odobreno 25 osoba na javnim radovima, koje će raditi šest mjeseci.

Radnici će obavljati poslove održavanja, čišćenja, uređenja objekata i prostora u vlasništvu Grada Čazme te druge pomoćne poslove po potrebi.

Predstavnici grada Čazme i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje razgovarali su s potencijalnim kandidatima, a sada slijedi odabir osoba koje će, u konačnici, potvrditi Hrvatski zavod za zapošljavanje.