Iz Proračuna Grada Čazme za 2021. godinu (za akademsku godinu 2021./2022.) isplatit će se jednokratna novčana pomoć za redovite studente u jednokratnom iznosu od 1.000,00 kuna po studentu. Jednokratna pomoć odobrava se za jednu godinu školovanja.

Grad Čazma ovu pomoć isplaćuje od 2016. godine. Lani ju je ostvarilo 64 studenata, a ove je godine za tu namjenu osigurano 70.000 kn u gradskom proračunu.

Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu jednokratnih pomoći:

Pravo sudjelovanja imaju SVI studenti koji ostvaruju sljedeće uvjete:

– prebivalište na području Grada Čazme,

– status redovnog studenta preddiplomskih i diplomskih studija u Hrvatskoj

– studenti koji nisu primatelji stipendije po bilo drugoj osnovi (kandidati koji trenutno primaju stipendiju po bilo kojoj osnovi ne mogu ostvariti pravo na ovu jednokratnu novčanu pomoć) 

  • Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) propisani obrazac za prijavu *

2) preslika osobne iskaznice (s obje strane) podnositelja zahtjeva,

3) izjava studenta da ne prima niti jednu drugu stipendiju (obrazac)*

4) potvrdu o redovitom upisu na fakultet za ak. god. 2021/22 s naznakom smjera i studijske grupe   

5) preslika kartice žiro računa studenta (IBAN)

*Obrasci se mogu preuzeti u Gradskoj upravi Grada Čazme ili preuzeti u nastavku.

Rok za predaju zahtjeva je najkasnije do 20.10.2021.