Na temelju prijedloga Savjeta mladih Grada Čazme, koji je prihvatilo Gradsko vijeće Grada Čazme, donesena je Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći studentima. Iz Proračuna Grada Čazme za 2016. godinu (za akademsku godinu 2016/2017) isplatit će se jednokratna novčana pomoć za studente u jednokratnom iznosu od 500,00 kuna po studentu, odnosno ukupno 40 jednokratnih pomoći. Jednokratna pomoć odobrava se za jednu godinu školovanja.

Pravo sudjelovanja imaju studenti:

– državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Čazme,

– redovni studenti preddiplomskih i diplomskih studija

– studenti koji nisu primatelji stipendije po bilo drugoj osnovi (kandidati koji trenutno primaju stipendiju po bilo kojoj osnovi ne mogu ostvariti pravo na  ovu jednokratnu novčanu pomoć)

– studenti čiji roditelji ili staratelji nemaju nepodmirenih obaveza prema Gradu Čazmi

– studenti koji nisu stariji od 27 godina na dan podnošenja zahtjeva

natjecaj-2016

prijavnica-jednokratna-pomoc-2016

izjava-o-suzivotu-2016

izjava-o-neprimanju-drugih-stipendija-2016