Na izbornoj skupštini Udruge vinogradara i vinara Čazma održanoj u petak, 1. ožujka, za novog je predsjednika izabran dosadašnji tajnik, Nenad Brnjanec. Dosadašnji predsjednik Mladen Furmek sada je dopredsjednik, a za tajnicu je izabrana Ornela Cindori. Inače, Udruga broji 57 članova, 54 redovna i 3 počasna člana. U izvješću dosadašnjeg predsjednika čulo se kako je Udruga u prošlom razdoblju bila jako aktivna. Organiziran je niz predavanja za članove, sudjelovali su na nekoliko izložbi vina, na kojima su zabilježeni dobri rezultati, a najvažniji događaj koji Udruga organizira je Međunarodna izložba vina “Čazmanski vinokap”, na kojem je prošle godine bilo 105 izlagača sa 181 uzorkom vina. U pripremi je i ovogodišnja izložba za koju će se uzorci prikupljati 10. ožujka, a ocjenjivati dva dana kasnije. Sama izložba održat će se 30. ožujka. Najavljeno je i predavanje za 22. ožujka, za članove Udruge, o pravilnoj zaštiti vinove loze.