U ponedjeljak, 15.03.2021. u Gradu Čazmi održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Čazme. Za predsjednicu je ponovno izabrana Nevena Petrović, a za zamjenika Ivan Tomašević.

Gradsko vijeće Grada Čazme na svojoj 24. sjednici održanoj  05.03.2021. donijelo je Odluku o  izboru članova Savjeta mladih Grada Čazme u sljedećem, trogodišnjem mandatu. U Savjet mladih Grada Čazme izabrani su sljedeći članovi i njihovi zamjenici: Katalenić Ivan, Vidaković Silvija, Petrović Nevena, Matanović Emilija, Prankić Karolina, Volarić Saša, Tomašević Ivan, Čanađija Ivana, Vrlac Benedikt i Jančić Nika.

Članovi su među sobom izabrali predsjednicu i zamjenika, a pozdravio ih je i gradonačelnik Dinko Pirak:

„Čestitam na reizboru novoj – dosadašnjoj predsjednici i zamjeniku. Vjerujem da ćemo dobro surađivati kao i do sada te da ćete biti kreativni i entuzijastični u osmišljavanju projekata za mlade u našem gradu. Od Grada Čazme, kao i do sada, možete očekivati punu podršku“, rekao je gradonačelnik.