NOĆ MUZEJA 2017.

PROGRAM 27. 1. 2017. (PETAK):

15:40 – PREDSTAVA BJELOVARSKOG KAZALIŠTA: „SVIRKO SVEMIRKO“

18:00 – GLAZBENI SVIJET BENEDIKTA VRLCA, klavir

18:45 – 19:45: RESTAURACIJA OLTARA CRKVE SV. MARIJE MAGDALENE U ČAZMI – predavanja Hrvatskog restauratorskog zavoda:

– Konzervatorsko-restauratorski radovi na skulpturama i arhitekturi oltara Poklonstva kraljeva iz župne crkve svete Marije Magdalene u Čazmi, mr. Stela Grmoljez Ivanković, viši konzervator-restaurator

– Konzervatorsko-restauratorski radovi na slikama “Poklonstvo kraljeva” i “Sv. Elizabeta s prosjacima” iz crkve sv. Marije Magdalene u Čazmi, Magdalena Vlaho, restaurator majstor

– Konzervatorsko-restauratorski radovi na dvije slike, “Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije” i “Sv. Martin” iz crkve  sv. Marije Magdalene u Čazmi, Mia Kaurlotto, viši konzervator-restaurator

20:00 – GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG BJELOVAR: GLAZBENI IGROKAZ

21:00 – ORGULJE ČAZMANSKE CRKVE – power point prikaz – izložba u kino dvorani

Izložbe Gradskoga muzeja Čazma su otvorene od 18 do 23 sata

NOĆ MUZEJA 2017. GODINE Hrvatsko muzejsko društvo već jedanaest godina provodi manifestaciju Noć muzeja, koja je u potpunosti poprimila karakteristike nezaobilaznog kulturnog događaja, a s ciljem da se potakne daljnje prepoznavanje muzeja kao dinamičnih institucija, koje potiču istraživanje, inovativnost, kreativnost,  a promoviranjem baštine i njenog utjecaja na suvremene tendencije, promiču važnost interakcije muzeja s okruženjem, stvaranje nove publike i  održivi razvoj muzeja i zajednice. Dvanaestu Noć muzeja koja će se održati 27. siječnja 2017. od 18.-01. sati iza ponoći, obilježit će tema Glazba i glazbeni velikani i njihov utjecaj na društvo, kojom se želi ukazati na važnost prikupljanja,  očuvanja i prezentiranja najširoj javnosti,  materijalne i nematerijalne kulturne baštine, koju brojni muzeji i druge ustanove baštine u svojim zbirkama, ali i iznimnog utjecaja koji je imala glazba i glazbeni stvaraoci kroz povijest do najsuvremenijeg doba.