Grad Čazma nastavlja provoditi mjere Vlade Republike Hrvatske za zapošljavanje osoba na javnim radovima, u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. U Gradu Čazmi trenutačno je trinaest osoba zaposleno na javnim radovima. Od toga, tri su geronto domaćice koje su financirane putem programa od strane EU i zaposlene su prije dva mjeseca. Također, zaposlena je grupa radnika na poslovima revitalizacije objekata i javnih površina te tri geronto domaćice kojima ugovori ističu početkom lipnja.

– Ovih je dana Grad Čazma objavio potrebu za novih dvadeset osoba za poslove na javnim radovima, koliko bi moglo biti odobreno od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Riječ je uglavnom o pomoćnim poslovima. U tijeku su predradnje za pripremu tog programa, rekla je Jadranka Paranos,  pročelnica Stručne službe – Tajništva Grada Čazme.