Iz Proračuna Grada Čazme odobrava se jednokratna financijska pomoću iznosu od 500,00 kuna po djetetu za kupnju udžbenika u školskoj godini 2013/14.. 

            Pravo na pomoć ostvaruju obitelji s prebivalištem na području Grada Čazme i to:

a)      svi roditelji koji imaju  troje ili više djece koja pohađaju osnovnu, srednju školu ili fakultet (redovni studenti), a ne ostvaruju pravo na pomoć za besplatne udžbenike iz državnog proračuna.

Pomoć se može ostvariti za treće i svako sljedeće dijete u obitelji koje pohađa Osnovnu školu Čazma, s prebivalištem na području Grada Čazme.

b)      iznimno, roditelji jednog ili dvoje djece koja pohađaju Osnovnu školu Čazma ili srednju školu koji su u iznimno lošim financijskim uvjetima, a prema pojedinačnim zahtjevima, a koji ne ostvaruju pravo na pomoć za besplatne udžbenike iz državnog proračuna.

 

Kako bi ostvario pravo na pomoć roditelj je dužan podnijeti zahtjev u Gradskoj upravi Grada Čazme najkasnije do 10.09.2013.

Zahtjev se podnosi isključivo na obrascu koji se može dobiti u Gradskoj upravi ili na internet stranici www.cazma.hr.

Uz  zahtjev potrebno je podnijeti sljedeću dokumentaciju:

         kopija osobne iskaznica jednog roditelja – podnositelja zahtijeva

         kopija kartice tekućeg računa – podnositelja zahtijeva

         potvrda o upisu u  srednju školu ili fakultet za školsku godinu 2013/14

         prema potrebi, uz zahtjeve iz članka 1., točka b. Ove Odluke, Gradska uprava  ima pravo tražiti ostale potvrde  (potvrda o prihodima, uvjerenje o nezaposlenosti, preporuke škole ili Centra za socijalnu skrb i sl.).

Zahtjev_2013

udžbenici