Predsjednik Branko Novković, zamjenica Ivana Žugaj

U ponedjeljak, 14. lipnja, u novom prostoru Multifunkcionalnog centra u Čazmi, održana je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme.

Gradsko vijeće Grada Čazme, u novom sazivu čine sljedeći članovi/ce:

Baćani Nedeljka (Kandidacijska lista grupe birača),

Bertek Tatjana (SDP),

Budanec Vjekoslav (HDZ),

Đuran Damir (SDP),

Grčić Igor (Damir Bajs NL, Glas, HSS, HSU, HSS BR, Demokrati, HNS, NSH, SU, BUZ, Reformisti),

Habijančić Marijana (Kandidacijska lista grupe birača),

Jurina Jurica (Kandidacijska lista grupe birača),

Marinić Kristijan (Damir Bajs NL, Glas, HSS, HSU, HSS BR, Demokrati, HNS, NSH, SU, BUZ, Reformisti),

Novković Branko (HDZ),

Petrović Nevena (Kandidacijska lista grupe birača),

Sabljak Murlin Ivana (SDP),

Sever Ivica (Kandidacijska lista grupe birača),

Žugaj Ivana (Kandidacijska lista grupe birača).

Predsjednikom Gradskog vijeća Grada Čazme u ovome mandatu, većinom od 9 glasova za i 4 suzdržana, izabran je Branko Novković.

Zamjenicom predsjednika, većinom od 11 glasova za i 1 suzdržanim izabrana je Ivana Žugaj.

Čestitamo!