Od sredine rujna krenula je podjela kanti za prikupljanje korisnog otpada (papira, plastike i sitnog metala) kućanstvima na području Grada Čazme kojima do sad još nije bila dodijeljena dodatna kanta.  Prema riječima direktora Komunalija, Ivana Beljana, naselja koja sada dobivaju kantu za korisni otpad jesu: Općevac, Palančani, Dapci, Sovari, Marčani, Prokljuvani, Donji i Gornji Lipovčani, Cerina, Grabik, Donji i Gornji Dragičevac te Prnjarovac, Pobjenik, Pobrđani, Pavličani, Vrtlinska i Andigole te Vagovina, Bojana, Vučani, Donji i Gornji Miklouš, Novo Selo i Martinac.

Osnovni cilj ove akcije je povećati količinu korisnog iz komunalnog otpada.

Početkom listopada, sva kućanstva na prostoru grada Čazme imat će kantu za komunalni otpad i kantu za korisni otpad.

Kantu za korisni otpad već 15 godina ima 1590 korisnika. Preostalih tisuću bit će podjeljeno do početka listopada. „Ove kante koje sada dijelimo većim dijelom financirao je Fond za zaštitu okoliša iz EU fonda te sufinancirao Grad Čazma. Ukupna je vrijednost 200.000 kuna“, rekao je Beljan te dodao: „Godišnje, odvojenost je oko 150 t, a ovim dodatnim skupljanjem, od ukupnog broja kućanstava Grada Čazme, očekujemo odvojenost od minimalno 250 t. U ovoj godini, zbog ove potrebe, nabavili smo i novi kamion smećar financiran novcem EU-a, vrijedan oko milijun i pol kuna. Komunalije su sudjelovale s 200.000 tisuća kuna“.

Trenutačna količina ukupnog komunalnog otpada kojeg Komunalije godišnje odvoze na odlagalište Johovača u V. Trnovitici je 1000 tona.