Gradsko vijeće Grada Čazme donijelo je Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Čazme. Njome se utvrđuju mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš. Nepropisno odbačenim otpadom  smatra se naročito – otpad odbačen u okoliš, glomazni otpad ostavljen na javnoj površini te opasni i građevinski otpad odbačen na javnim površinama.

Ukoliko zamijetite takav otpad, to možete dojaviti u Gradsku upravu putem niže navedenog obrasca, koji će od sad biti stalno dostupan na gradskoj internet stranici.

Ispunjeni obrazac – obavijest o nepropisno odbačenom otpadu možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, Čazma. Obrazac možete preuzeti i u Upravnom odjelu za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju Grada Čazme, na istoj adresi.

U nastavku ovog teksta možete pročitati Odluku o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada koju je na 6. sjednici donijelo Gradsko vijeće Grada Čazme.

Grad Čazma i gradsko komunalno poduzeće čine sve kako bi okoliš na našem području bio što očuvaniji i čišći te je unatrag nekoliko godina značajno smanjen broj divljih deponija. Naše ustanove, udruge i pojedinci također doprinose razvoju ekološke svijesti naših građana, od najmlađih do onih nešto starijih.

U Čazmi, kao jednom od prvih gradova u Hrvatskoj, još prije više od 10 godina počeo se razvrstavati korisni otpad, a dijelu kućanstava je dodijeljena kanta s plavim poklopcem.

Prije nekoliko godina također dijelu stanovnika dodijeljeni su komposteri.

U gradu postoje zeleni otoci s kontejnerima za staklo, papir i plastične boce, a nedavno su postavljeni i kontejneri za odjeću.

Komunalije svakog mjeseca odvoze glomazni otpad iz kućanstva besplatno.

Uređeno je reciklažno dvorište u sklopu komunalnog poduzeća na koje građani besplatno mogu dovesti različiti otpad. Reciklažno dvorište otvoreno je radnim danom od 7 – 15 sati i subotom od 7 – 13 i građani s područja Grada Čazme, iz svih 36 naselja, koji su korisnici usluge odvoza komunalnog otpada, ondje mogu besplatno dostaviti manje količine otpada (preuzima se papir i karton, plastika, staklo, namještaj, odjeća, tekstil, ostatci kemikalija, električni i elektronički otpad, fluorescentne cijevi i štedne žarulje, boje, lakovi i ambalaža, sprejevi, stiropor, baterije i akumulatori, motorna ulja i ambalaže, jestiva ulja i masti, manje količine građevinskog otpada).

Provodi se edukacija u vrtiću i školi, u suradnji s ustanovama i udrugama s našeg područja.

U sljedećem razdoblju planirana je nabava novih kanti i kompostera za stanovnike grada Čazme i prigradskih naselja.

Građani mogu prijaviti komunalne probleme, a tako i ilegalno odbačeni otpad, i putem aplikacije koja je za njih besplatna – City Hub, koju omogućuje Grad Čazma (http://www.cazma.hr/vijesti/cityhub-aplikacija-za-prijavu-komunalnih-problema/).

Donošenje odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada zakonska je obveza, ali i dodatni napor grada u sprečavanju nastanka ilegalnih odlagališta te smanjenju nepropisno odbačenog otpada u našem okolišu.

 

ODLUKA o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada