O D L U K A o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje kamate studentskih kredita za akademsku godinu 2020/21

KLASA:604-02/20-01/2 URBROJ: 2110-01-02/20-1 Čazma, 17.08.2020.   Na temelju Odluke o načinu kreditiranja učenika i studenata s područja Grada Čazme («Službeni vjesnik» Grada Čazme 43/06), Pravilnika o načinu dodjele kredita studentima na području Grada Čazme (od … Nastavi čitati O D L U K A o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje kamate studentskih kredita za akademsku godinu 2020/21