Zbog tehničkih poteškoća, Grad Čazma trenutačno nije u mogućnosti primati elektroničku poštu na adresu grad.cazma@bj.t-com.hr pa molimo sve koji imaju potrebu obratiti nam se na ovaj način, da to učine putem mail adrese cazma@cazma.hr.

Zahvaljujemo na razumijevanju!