Prema obavijesti „Plinacro“ d.o.o., dana 02. rujna 2015. god. u sklopu radova redovnog strojarskog održavanja Regije transporta plina središnja Hrvatska, obaviti će radove ispuhivanja plina u vremenskom periodu od 06:00 – 08:00 sati  na plinovodu DN 300 Budrovac – Kloštar Ivanić,  na BIS Čazma (sajmište) i BIS Narta (u blizini križanja Narta Garešnica). Prilikom ispuhivanja doći će do veće razine buke, radi se o planiranim, kontroliranim i sigurnim aktivnostima od strane stručnih zaposlenika tvrtke „Plinacro“ d.o.o. Radi se o aktivnostima koje će se odvijati na maksimalno siguran način za ljude i za okoliš.