Shodno obavijestima “Cesta” d.d., zbog izlijevanja vode na kolnike, na području Bjelovarsko- bilogorske županije, za promet su  trenutno (14.09.2014., 12:30 sati), zatvorene dionice:
> ŽC 3167,    MALO VUKOVJE – MEĐURIĆ          (od 12.09. 2014.)
> ŽC 3282,     ORLOVAC – DRAŽICA                    (od 12.09.2014.)
> ŽC 2231,     SIŠČANI – KABAL                            (od 14.09.2014.)
> LC 37140,    KANIŠKA IVA – RIBNJACI               (od 11.09. 2014.)
> LC 26121,    KRALJEVAC – KOVAČEVAC          (od 12.09.2014.)
> LC 37116,    VELIKI GRĐEVAC – GRBAVAC       (od 12.09.2014.)
Stanje uvedenih mjera obrane od poplava za područje BBŽ, slivna područja ” Česma – Glogovnica” i “Ilova- Pakra”:
11.09.2014. u 14:00 sati, sliv Ilova – Pakra, vodostaj r. ILOVE na vodomjeru GAREŠNICA +306 cm, uvedene su REDOVNE mjere obrane od poplava.
13.09.2014. u 01:00 sati, sliv Ilova – Pakra, visina vodostaja r. BIJELE, na vodomjeru BADLJEVINA  +350 cm , uvedene su REDOVNE  mjere obrane od poplava.
13.09.2014. u 15:00 sati, sliv Ilova – Pakra, visina vodostaja r. ILOVE na vodomjeru MASLENJAČA +288 cm, prestanak redovnih mjera i uvođenje PRIPREMNIH mjera obrane od poplava.
13.09.2014. u 13:00 sati, sliv Česma – Glogovnica, vodostaj r. ČESME na vodomjeru u PAVLOVCU +298, izdato je Rješenje za prekid izvanrednih mjera i uspostava REDOVNIH mjera obrane od poplava.
14.09.2014. u 08:00 sati, sliv Česma – Glogovnica, vodostaj r. ČESME, na vodomjeru u ČAZMI, vodostaj +550, uspostava REDOVNIH mjera obrane od poplava.