Zbog poteškoća u radu fiksne i mobilne mreže Hrvatskog Telekoma dolazi do problema pri uspostavi poziva prema žurnim službama. Intenzivno se radi na otklanjanju kvara.