Slijedom brojnih upita građana, a u svezi uplatnica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, Grad Čazma obavještava sve građane da od 1.1.2016. godine, temeljem zakonske obveze, Grad Čazma mora ispostavljati račun, osim za komunalnu naknadu, i za naknadu za uređenje voda.
Obzirom da rješenja o naknadi za uređenje voda, koja izdaju Hrvatske vode, zajedno s pismom obavijesti kasne, molimo sve građane da ako imaju kakva pitanja u svezi navedenog, da se obrate Gradu Čazmi, na broj telefona 771-905 – pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju, Andrea Prugovečki Klepac.