OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA ZA ZAKUP       POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA ČAZME  i  PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA GRADA ČAZME

Na temelju provedenog  javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta Grada Čazme i Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čazme, a koji je na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Čazme objavljen 7.03.2022. i trajao je do 15.03.2022. obavještavaju se ponuđači koji su sudjelovali u navedenom natječaju da će se javno otvaranje ponuda održati

21.03.2022. ( ponedjeljak), u  9 h u prostoru Multifunkcijskog centra, Trg Čazmanskog kaptola 16 u Čazmi.