Prema obavijestima Hrvatske vode -VGO za srednju i donju Savu – Centar obrane od poplave za BBŽ:

1. vezano za visinu vodostaja r. Glogovnice na mjerodavnom vodomjeru Koritna, na kojem je dana 12.09.2014. u 3 sata zabilježen vodostaj 442, s tendencijom daljnjeg porasta, donijeli su rješenje o uspostavi redovne obrane od poplava na području Županije bjelovarsko-bilogorske, slivno područje „Česma-Glogovnica“, BP7 dionice br.: D.7.10.,D.7.11., D.7.12., D.7.13. dana 12.09.2014. u 8 sati.

 2. vezano za visinu vodostaja r. Česme na mjerodavnom vodomjeru u Čazmi, na kojem je dana 12.09.2014. u 8 sati zabilježen vodostaj 418, s tendencijom daljnjeg porasta, donijeli su rješenje o uspostavi pripremnog stanja obrane od poplava na području Županije bjelovarsko-bilogorske slivno područje „Česma-Glogovnica“, BP7 dionice br. : D.7.2.,D.7.4., D.7.19., D.7.20., D.7.21.,D.7.22. dana 12.09.2014. u 8 sati.