Temeljem Upute za postupanje Ministarstva uprave, zbog trenutačne epidemiološke situacije u zemlji, uzimajući u obzir odluke Stožera civilne zaštite, 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Čazme održat će se izjašnjavanjem putem e-maila. Sjednica će se održati dana 14.10.2020. godine izjašnjavanjem putem e-maila, najkasnije do dana 14.10.2020.g., do 10 sati.

U nastavku donosimo dnevni red sjednice:

  1. Izvješće Mandatnog povjerenstva

Pojašnjenje Odluke i pitanja: Paranos Jadranka, mob 098/470-913, mail jadranka.paranos@cazma.hr

  • Aktualni sat – Izvješće Gradonačelnika,

Pitanja za Aktualni sat mogu se uputiti na mail cazma@cazma.hr i na ista će se odgovoriti pisanim putem

  • Razmatranje prijedloga i usvajanje Polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Čazme za 2020.g.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

Pojašnjenje Odluke i pitanja: Andrea Prugovečki Klepac na tel. 099/266-3633, mail

andrea.prugovecki.klepac@cazma.hr

  • Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije ekonomskog razvoja Grada Čazme za razdoblje 2014. – 2020.

Izvjestiteljica: Andrea Prugovečki Klepac; pročelnica Upravnog odjela za proračun

Pojašnjenje Odluke i pitanja: Andrea Prugovečki Klepac na tel. 099/266-3633, mail

andrea.prugovecki.klepac@cazma.hr

  • Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o autotaksi prijevozu

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica Stručne službe – Tajništva,

Pojašnjenje Odluke i pitanja: Paranos Jadranka, mob. 098/470-913, mail jadranka.paranos@cazma.hr

  • Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Izvjestiteljica: Jadranka Paranos, pročelnica Stručne službe – Tajništva,

Pojašnjenje Odluke i pitanja: Paranos Jadranka, mob. 098/470-913, mail jadranka.paranos@cazma.hr

  • Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Slavka Kolara Čazma

Izvjestiteljica: Elvira Babić Marković; pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor

Pojašnjenje Odluke i pitanja Elvira Babić Marković na tel. 099/2771-193, mail elvira.babic.markovic@cazma.hr

  • Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru najbolje ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čazme

Izvjestitelj: Dražen Dupor, referent za poljoprivredno zemljište.

Pojašnjenje odluke i pitanja: Dražen Dupor mob. 098/9842-678, mail

drazen.dupor@cazma.hr

O predloženim odlukama vijećnici će glasovati sa „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“ i to za svaku odluku posebno na e – mail:  cazma@cazma.hr

Po održavanju sjednice, zapisnik i odluke bit će javno dostupne na internet stranici Grada Čazme.