Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čazme k.č.br. 410/1 (1713/2) u k.o. Čazma, oranica, površine 1431 četvorni metar, (0,1431 ha), tržišna cijena iznosi 4.350,24 kn.

k.o. Čazma 06.11.2018