Sukladno odluci nacionalnog Stožera civilne zaštite, ponovno je omogućen rad tržnica u gradovima. Tako će i Grad Čazma, odnosno Komunalije d.o.o. Čazma omogućiti prodaju proizvoda na otvorenom prostoru, sukladno mjerama državnog Stožera.

Tržnica će od petka, 10. travnja raditi svaki dan od 8 do 12 sati, osim nedjeljom i blagdanom, za sve dosadašnje zakupce i nove prodavače. Zbog propisanih mjera, TRŽNICA ĆE BITI IZMJEŠTENA NA GRADSKI TRG, kako bi se mogla ispoštovati odredba o obveznom razmaku između prodavača i pritom omogućila sigurnost za zdravlje proizvođača i kupaca.

Prodaja i kupnja na tržnici odvijat će se pod nadzorom djelatnika Komunalija i gradskog Stožera civilne zaštite Grada Čazme, kako bi se sve određene mjere poštovale i kako bi se građani zaštitili u najvećoj mogućoj mjeri.

Svi novi prodavači koji žele koristiti usluge tržnice u Čazmi trebaju se javiti u Komunalije d.o.o. Čazma, na broj telefona (043) 771-012.